Dugogodišnji negativni demografski trendovi ugrožavaju ekonomski rast i održivost sistema socijalne zaštite. Dijalog između institucija, akademske i poslovne zajednice o ključnim – strukturnim problemima zajednice predstavlja jedini i adekvatan način u prepoznavanju izazova, kreiranju društvenog dogovora i preduzimanju akcija za prevazilaženje problema sa ciljem stvaranja održive zajednice.

Njegujući kontinuitet vođenja dijaloga o ključnim socio-ekonomskim reformama, kao i sa željom da damo doprinos u kreiranju i uspostavljanju produktivne i socijalno pravedne zajednice, Unija poslodavaca Republike Srpske je organizovala okrugli sto „Demografski trendovi i socio-ekonomski izazovi – šta i kako dalje?“ 10. jula 2023. godine u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci – Kristalna sala, sa početkom u 11.00 časova.

Unija poslodavaca Republike Srpske je, u saradnji sa eminentnim autorima, pripremila dokument ”Uticaj demografskih trendova na ekonomski rast i održivost sistema socijalne zaštite”, koji je predstavljen na okruglom stolu. Autori dokumenta su prof. dr Nikolina Mlinarević, dr Saša Stevanović, prof. dr Stevo Pucar, dr Faruk Hadžić i van. prof. dr Maja Savić-Bojanić. Uvaženi autori su ukazali na sljedeće nalaze:

• Demografske promjene, koje uključuju smanjenje radne snage i starenje stanovništva, predstavljaju značajan izazov za ekonomski rast i razvoj, što implicira neophodnost redefinisanja ekonomskih strategija i politika, kao i sprovođenje adekvatnih mjera u oblasti fiskalne politike;
• Upitnost daljeg funkcionisanja principa međugeneracijske solidarnosti (Bizmarkov model), gubitak interesa mladih za finansiranje penzijskog sistema i rast neformalne ekonomije;
• Nužnost pravednije raspodjele – redistribucije u zajednici (jednakost u pristupu valorizaciji prirodnih resursa, najproduktivniji najviše zarađuju, međugeneracijska raspodjela u korist mladih);
• Potrebno pojednostaviti i digitalizovati procedure uključivanja što više radnika na tržište rada svih starosnih kategorija;
• Objedinjavanje programa podrške zapošljavanju i usmjeravanje prema sektorima koji generišu novu vrijednost i to samo za radna mjesta na kojima se ostvaruje veća produktivnost i veće plate;
• Nužnost ubrzavanja i pojednostavljenja procedure zapošljavanja stranaca;
Fleksibilizacija radnog zakonodavstva sa ciljem obezbjeđivanja pojednostavljene procedure radnog angažmana, i dr.

Događaj je organizovan u okviru projekta ”Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE” koji finansira Evropska unija, a provodi Unija poslodavaca Republike Srpske.