Vlada Republike Srpske je na tematskoj sjednici održanoj 18. jula 2019 godine donijela zaključke kojim se izražava opredjeljenje Vlade za transformaciju cjelokupnog obrazovnog sistema Republike Srpske sa ciljem njegove modernizacije, prilagođavanja potrebama domaće privrede i tržišta rada, rasta ekonomije i zaposlenosti.

Imajući u vidu značaj efikasnog i modernog obrazovnog sistema za rast životnog standarda građana i ekonomije Republike Srpske, i uvažavajući negativne demografske trendove koji imaju značajne reperkusije na obrazovni sistem i tržište rada, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske daje punu podršku nastojanjima Vlade Republike Srpske koja idu u pravcu potpune transformacije obrazovnog sistema Republike Srpske.

S obzirom na složenost problematike, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske podržava pristup koji bi podrazumjevao uspostavljanje široke društveno-političke koalicije za realizaciju dogovorenih mjera i aktivnosti na transformaciji obrazovnog sistema i izražava spremnost da preuzme odgovornost za realizaciju onih mjera i aktivnosti koje nam budu povjerene.

Poslovna zajednica duži niz godina ukazuje na potrebu modernizacije obrazovnog sistema i njegovo prilagođavanje potrebama razvoja Republike Srpske i tržišta rada. S tim u vezi UUPRS predlaže da se kao polazni dokumenti u definisanju i planiranju mjera i aktivnosti za transformaciju obrazovnog sistema koriste između ostalog i „Smjernice za razvoj privrede Republike Srpske 2018-2022“, Prijedlozi i preporuke UUPRS za Program ekonomskih reformi RS 2019-2021 i Analiza i projekcije tržišta rada Republike Srpske 2019-2022.

Kao ključne mjere u transformaciji sistema visokog obrazovanja Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske predlaže:

  • Upisnu politiku prilagoditi potrebama tržišta rada i razvojnim politikama Republike Srpske;
  • Kreirati efikasne mehanizame kontrole korištenja budžetskih sredstava;
  • Promijeniti način finansiranja fakulteta iz budžeta na način da se finansiraju samo oni studijskih programi koji su potrebni tržištu rada – ostali programi na komercijalnoj osnovi;
  • Povezivati visoko obrazovanje sa naučnoistraživačkim radom i privredom kroz poseban program i dr.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske izražava očekivanja da će prijedlozi poslovne zajednice u značajnoj mjeri biti uvaženi i izražava spremnost za učešće u kreiranju i uspostavljanju široke društvene koalicije koja će raditi na transformaciji obrazovnog sistema Republike Srpske.

Predsjednik      
Dragutin Škrebić