Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske usvojio je Prijedlog uredbe o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona, koji će biti upućen Vladi Republike Srpske na usvajanje.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, isprave za dokazivanje ispunjenosti uslova, kao i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava poslodavcima koji obavljaju djelatnost javnog prevoza lica u drumskom saobraćaju i pružanja usluga autobuskih stanica za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Cilj donošenja ove uredbe je pružanje finansijske podrške, u periodu od 1. maja do 31. jula 2021. godine, za održavanje likvidnosti poslodavaca koji imaju finansijski gubitak zbog posljedica pandemije virusa korona.

Postupak dodjele sredstava sprovodiće Ministarstvo saobraćaja i veza. Poslodavcu će biti uplaćeni porezi i doprinosi na platu za svakog zaposlenog radnika prijavljenog na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak za period od 1. maja do 31. jula 2021. godine.

Sredstva se dodjeljuju poslodavcu čija je pretežna, odnosno osnovna djelatnost gradski i prigradski kopneni prevoz putnika, ostali kopneni prevoz putnika d. n., uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju te ostale pomoćne djelatnosti u prevozu.

Na inicijativu Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske za period od maja do jula 2021. godine, biće isplaćeno 1,2 miliona KM, a do sada za ovaj sektor, za period od marta 2020. godine do aprila 2021. godine, pružena je finansijska pomoć u iznosu od oko 6,5 miliona KM.