Unija poslodavaca Republike Srpske uz podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija UNFPA u okviru projekta koji je podržala Ambasada Republike Češke u BiH organizovala okrugli sto “Integracija žena u svijet rada – problemi i rješenja”.

Kroz diskusiju između poslodavaca, akademske zajednice i predstavnika institucija ukazano je na probleme integracije žena na tržište rada, kao i predložen niz rješenja. Konstatovana je potreba sinergijskog djelovanja institucija po pitanju obezbjeđivanja većeg broja predškolskih ustanova kako bi što veći broj djece mogao ostvariti ovo pravo. Pored navedenog konstatovana je i potreba korekcija u poreskom sistemu sa ciljem smanjenja troškova predškolskog vaspitanja, a sa ciljem poticanja javno-privatnog partnerstva u ovoj oblasti. U okviru ovog događaja predstavljeni su i rezultati obuka i zapošljavanja koje su realizovane u kompaniji DM Drogerie Markt uz podršku UNFPA.