Zakon o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica (“Službeni glasnik Republiek Srpske”, broj 38/22) ima za cilj povećanje transparentnosti naknada koje trgovci plaćaju, smanjenje konačne cijene transakcija, te povećanje obima bezgotovinskog plaćanja. Takođe, žele se smanjiti troškovi prihvatanja platnih kartica na prodajnim mjestima trgovanja i smanjiti obim sive ekonomije.

Ovim zakonom propisano je da gornja granica međubankarske naknade kod transakcije debitnom karticom ne može biti viša od 0,2% vrijednosti izvršene transakcije, a međubankarska naknada kod transakcije kreditnom karticom ne može biti viša od 0,3% vrijednosti izvršene transakcije. Takođe je propisano privremeno odstupanje od propisane visine međubankarske naknade, tako što će se visina međubankarskih naknada fazno smanjivati. Pružalac platne usluge može u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona nuditi i naplatiti međubankarsku naknadu u iznosu koji nije veći od 0,5% za debitne kartice i 0,6% za kreditne kartice.

Zakon o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica stupa na snagu 29.07.2022. godine, a možete ga preuzeti OVDJE.