BANJALUKA – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske počela je da radi na preporukama koje će, ukoliko budu usvojene, omogućiti poslodavcima koji su prihvatili Etički kodeks poslodavaca da dobiju kredite po manjim kamatnim stopama, zatim budu bolje vrednovani prilikom dodjele podsticaja ili imaju lakšu komunikaciju sa Inspektoratom i Poreskom upravom Republike Srpske.

Naime, Skupština Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske u novembru 2020. godine usvojila je Etički kodeks poslodavaca Republike Srpske i uskoro će otpočeti razgovore sa nadležnim institucijama Republike Srpske da oni poslodavci koji prihvate taj kodeks na određeni način imaju i benefite od svega toga.

Sam kodeks odnosi se na prihvatanje standarda iz oblasti radnih odnosa, poreske politike, antikorupcije, javnih nabavki, ali i zaštite životne sredine, zabrane nasilja, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu itd.

“U najskorije vrijeme otpočećemo razgovore sa nadležnim institucijama Republike Srpske, prije svih sa Ministarstvom privrede i preduzetništva, IRB-om, kako bismo ih uvjerili da oni poslodavci koji su prihvatili kodeks imaju određene benefite kao što su manje kamatne stope, bolje vrednovanje za dobijanje podsticaja…”, rekao je za “Nezavisne novine” Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, dodajući da takva praksa u svijetu već postoji, pogotovo kada je riječ o poslodavcima i firmama koje poštuju ekološke standarde, a koje dobijaju jeftinije kredite.

On kaže da su u toku i pripreme za pružanje podrške poslodavcima za primjenu kodeksa, ali i nadzor nad primjenom, te vođenje online registra i dodjele logoa “Etičnost poslovanja”.

Prema određenim istraživanjima, kompanije koje posluju po etičkim principima više privlače kupce, imaju manju fluktuaciju zaposlenih, povećava im se produktivnost, atraktivnije su za investitore i ljudski potencijal te povećavaju profite. Brojke pokazuju da te kompanije u poređenju sa drugima u poslovanju imaju za 20 odsto veći profit, za 12 odsto niže troškove rada i za 5,8 odsto više prinosa akcionarima.

U Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske kažu da je jačanje integriteta poslovanja interes i poslodavaca i Vlade Republike Srpske i njenih institucija, te da je u tom pogledu neophodno strateško partnerstvo kako bi se došlo do sistemskih mjera koje bi prepoznale i podržale poslodavce koji posluju etički i daju direktan doprinos smanjivanju sive ekonomske zone, te jačanju parterstva sa poslovnim sektorom iz EU.

Što se tiče samog kodeksa, u njemu se, između ostalog, navodi da poslovanje mora biti usklađeno sa svim važećim zakonima, dok se zaposlenima nude profesionalni razvoj i poštene nagrade za rad.

“Poslodavac će prepoznati i poštovati prava zaposlenih na slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja”, navodi se u Etičkom kodeksu.

Kada je riječ o antikorupcijskim mjerama, neprihvatljivo je svako direktno ili indirektno nuđenje, obećavanje ili davanje mita, posebnih tretmana ili značajnijih znakova pažnje zaposlenima, dobavljačima, poslovnim partnerima, državnim službenicima i ostalim trećim osobama te traženje ili prihvatanje ponude, obećanja ili mita, posebnih tretmana i značajnih znakova pažnje od tih osoba.

Izvor: Nezavisne novine