Banja Luka – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske izražava nezadovoljstvo činjenicom da na 38. sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine 26. maja 2021. godine nisu donesene Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, niti Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Neshvatljivo je oklijevanje, koje bi se možda moglo okarakterisati i kao opstruisanje, pri regulisanju olakšanog režima ulaska u Bosnu i Hercegovinu za strane državljane zbog poslovnih obaveza, a koji su vakcinisani protiv COVID-19, ili preboljeli virus. U razvijenim zemljama, spoljnotrgovinskim partnerima BiH, proces vakcinacije protiv COVID-19 već je duže vrijeme u toku, i obaveza predočavanja negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2, pozivno pismo i kućna izolacija postaju suvišne mjere. U vremenu kada se borimo za opstanak poslodavaca i privrede, kako u Republici Srpskoj, tako i u Bosni u Hercegovini, ne možemo si kao društvo priuštiti da otežavamo saradnju sa razvijenijim ekonomijama i sa, ionako malobrojnim, stranim investitorima.

U vezi sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, članovi Savjeta ministara svjesni su da primjena preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki prestaje sa 1. junom 2021. godine, i, uprkos tome, predmetnu Odluku nisu donijeli. Iz navedenog bi se dalo zaključiti ili da Savjet ministara BiH ne zanima privreda iz koje se, inače, i sam njegov rad finansira, ili da članovi Savjeta imaju, potencijalno i ličnog, interesa da u postupcima javnih nabavki u Bosni i Hercegovini umjesto domaćih poslodavaca, poslove dobiju kompanije iz nekih drugih država.

Apelujemo na Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na svakog njegovog člana kao i Predsjedavajućeg, da hitno učine sve napore kako bi – ne samo otklonili smetnje za ekonomski oporavak, nego i stvorili uslove za ekonomsko-socijalni razvoj koji nam je odavno prijeko potreban.