Banja Luka, 06. jul-Na incijativu Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Vlada Republike Srpske je pristupila izmjeni Zakona o porezu na dohodak (Službeni glasnik RS br:60/15 i 5/16) u članu 10. koji se odnosi na povećanje neoporezivog djela plate na iznos od 500 KM mjesečno, odnosno osnovni lični odbitak na godišnjem nivou će iznositi 6.000 KM. Osnovna namjera ove mjere je da se smanji poresko opterećenje na rad, kao i da se sredstva koja će biti na raspolaganju primjenom ovog propisa usmjere na povećanje neto plata zaposlenih.

Narodna skupština Republike Srpske je na 28.posebnoj sjednici usvojila prijedloge devet zakona -Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o radu i sedam zakona o platama budžetskih korisnika. U plenarnom djelu sjednice narodnim poslanicima se u ime Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske obratio član Skupštine UUPRS gospodin Saša Trivić.

Navedene izmjene podrazumjevaće i izmjenu načina obračuna plate o čemu će članice biti blagovremeno obavještene od strane UUPRS i Poreske uprave RS. Primjena propisa počeće 01.avgusta 2018. godine.

Uvažavajući negativne demografske-migracione trendove koji između ostalog rezultiraju smanjenjem obima i kvaliteta aktivne ponude radne snage, pozivamo poslodavce da navedeno rasterećenje usmjere na povećanje neto plata zaposlenih.

UUPRS nastavlja realizaciju Memoranduma o zajedničkim politikama i Akcionog plana Vlade RS za 2018. godinu. Naša nastojanja u narednom periodu će biti usmjerena na dalje rasterećenje rada prevenstveno kroz smanjenje zbirne stope doprinosa na nivo iz 2008. godine.

Ujedno, UUPRS poziva poslodavce da iskoriste mogućnost izmirenja potraživanja od strane Fonda zdravstvenog osiguranja RS koje je predviđeno Sporazumom UUPRS (koje predviđa šta) i Fonda, kao i da aplicirate na programe podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja koji su otvoreni do 31.12.2018.