Danas je u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske održana svečanost potpisivanja Sporazuma o saradnji Vlade Republike Srpske, Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i Privredne komore Republike Srpske u okviru projekta „Unapređenje praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju“.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture u Vladi RS pokrenula aktivnosti u pravcu reforme obrazovnog sistema sa ciljem povećanja broja učenika koji obavljaju praktičnu nastavu kod poslodavca. Pored navedenog, namjera je da se značajno redefinišu upisne politike odnosno da se iste prilagode potrebama poslodavaca, utvrde standardi zanimanja i izrade nastavni planovi i programi za zanimanja koja su potrebna privredi.

 

Sa Vladom Republike Srpske postignut je dogovor da sve isplate učenicima na praksi budu oslobođene od plaćanja poreza i doprinosa.