Prijava za podnošenje zahtjeva za korišćenje podrške Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske za mjesec april je aktivna  www.prijava.vladars.net. Rok za podnošenje prijave  je produžen do 8. maja 2020. godine.