Današnju konferenciju „Smanjenje parafiskalnih opterećenja – bolje za građane i ekonomiju“, čiji je cilj da se pomoću dijaloga relevantnih predstavnika Vlade, naučne i poslovne zajednice dâ podsticaj nastavku reformi u oblasti smanjenja neporeskih davanja i administrativnih procedura, otvorili su gospodin Simone Guerrini, predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini i predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske, gospodin Saša Trivić.

Na konferenciji je predstavljena Analiza neporeskih davanja u Republici Srpskoj i prijedlozi za unapređenje koju je za potrebe Unije poslodavaca Republike Srpske kreirao a ujedno i prezentovao gospodin Vladislav Jakovljević ispred Centra za istraživanje i studije – GEA.

Nakon predstavljene analize, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske, gospođa Jelena Popović je izložila šta je do sada urađeno i šta će se u budućem periodu raditi na smanjenju neporeskih davanja. Tokom prvog panela konferencije, diskutovalo se o tome šta se dobija smanjenjem parafiskalnih opterećenja te kakvi su efekti smanjenja neporeskih davanja na suzbijanje neformalne ekonomije i korupcije. Kao uvod u drugi panel, gospođa Slobodanka Dubravac, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva RS, održala je prezentaciju na temu optimizacije administrativnih procedura u funkciji smanjenja troškova za poslovnu zajednicu.

Zaključeno je da je digitalizacija administrativnih procedura put ka bržim i kvalitetnijim uslugama za građane i poslodavce.

Događaj je organizovan u okviru projekta ”Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE” koji finansira Evropska unija, a koji provodi Unija poslodavaca Republike Srpske.