Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske obavještava poslodavce da je 08. 11. 2021. godine objavljen: “Javni poziv za prijavu projekata u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće i obuće s ciljem ublažavanja uticaja krize uzrokovane pandemijom Covid-19” koji se realizuje u okviru projekta „EU4BusinessRecovery – Odgovor na Covid-19“, kojeg finansiraju Evropska unija i Ministarstvo ekonomske saradnje i razvoja Savezne Republike Njemačke, a zajednički sprovode Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), Međunarodna organizacija rada (ILO) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Podrška ILO-a u sklopu ovog projekta je namijenjena za mala i srednja preduzeća koja posluju u sektorima tekstila, odjeće i obuće, i biće realizovana kroz dodjelu finansijskih sredstava i pružanje tehničke pomoći.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske pruža poslodavcima podršku u pripremi projektnih aplikacija. Molimo da nas kontaktirate najkasnije do ponedeljka 06. decembra 2021. godine na broj 051 337 482 ili putem e-maila: office@unijauprs.org radi obezbjeđenja podrške za pripremu i apliciranje po javnom pozivu.

Rok za predaju aplikacije: 17.12.2021.

Visina mogućih odobrenih sredstava po projektu: od 70.000 do 100.000 KM;

Dostupno sredstava: 1.400.000 eura.

 

Indikativna lista aktivnosti koje mogu biti podržane (lista nije konačna):

  1. Poboljšanje standarda sigurnosti i zaštite na radu kroz sprovođenje konkretnih mjera za zaštitu od širenja Covida-19 na radnom mjestu, u skladu sa mjerama preporučenim u Smjernicama u prilogu 6;
  2. Pružanje tehničke/stručne (nefinansijske) podrške malim i srednjim preduzećima u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, u vidu konsultantskih usluga;
  3. Inovacija i/ili razvoj novih proizvoda;
  4. Razvoj poslovanja kroz reorganizaciju lanaca snadbijevanja;
  5. Optimizacija organizacione strukture, poslovnih procesa i procedura primjenom informacionih tehnologija;
  6. Priprema za uvođenje međunarodnih standarda;
  7. Sertifikacija/Akreditacija;
  8. Infrastrukturni/građevinski radovi, te kupovina mašina i opreme, ukoliko predstavljaju sastavni dio planiranih aktivnosti i neophodni su za realizaciju projekta. Infrastrukturni/građevinski radovi ne mogu preći više od 40% ukupnog projektnog budžeta, dok sredstva planirana za nabavku mašina i opreme ne mogu biti veća od 80% ukupnog projektnog budžeta.

O javnom pozivu za sektor “tekstil/odjeća/obuća” više možete pročitati na: https://eu4business.ba/o-eu4business-recovery/pozivi-za-dostavljanje-prijedloga-projekata/tekstil-odjeca-obuca, na kojem ujedno možete preuzeti obrasce i poziv za dostavu projektnih aplikacija.