19.3.2019. godine u Tesliću održana je 46.sjednica Skupštine Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Skupština je razmatrala Izvještaj o radu za 2018. i finansijski izvještaj za 2018. godinu , te usvojila  i Plan rada i finansijski plan za 2019.godinu. Članovi Skupštine Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske su zauzeli stavove u vezi sa nastavkom pregovora oko zaključivanja Opšteg kolektivnog ugovora. Skupština je zauzela stavove u vezi sa daljom realizacijom Memoranduma o zajedničkim politikama Vlade RS i UUPRS 2018-2022 i zadužila rukovodstvo UUPRS da  u daljem dijalogu sa Vladom insisistira na poreskom rasterećenju rada, kao i na smanjenju parafiskalnih opterećenja na poslovanje.

Sjednica Skupštine Unije udruženja poslodavaca RS održana je u Škrebić kompani iz Teslića, a nakon sjednice članovi Skupštine su se kroz obilazak upoznali sa proizvodnim procesom i programima na kojima radi ova kompanija.