Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, uz podršku USAID Projekta za razvoj održivog turizma je 16. juna 2022. godine, organizovala konferenciju “Turizam obogaćuje: Turizam razvojna šansa Republike Srpske“ u Banskom dvoru u Banjoj Luci.

Cilj navedenog događaja je pozicioniranje turizma kao jedne od najznačajnijih privrednih grana i obezbjeđivanje posvećenosti institucija i zajednice u provođenju Strategije razvoja turizma 2022-2027.

U narednih pet godina Republika Srpska treba da postane jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija na Zapadnom Balkanu, što predstavlja viziju, a Strategijom se planira ostvariti:

  • Udio turizma u nominalnom BDP-u povećan za 5%,
  • Noćenja turista povećana za 20% u odnosu na 2019. godinu,
  • Broj novih radnih mjesta na puno radno vrijeme povećan za 15% u odnosu na 2019. godinu,
  • Broj zaštićenih područja povećan na 4% teritorije Republike Srpske, i dr.

U skladu sa ovakvom dugoročnom razvojnom orjentacijom i sa logikom izgradnje sistemske konkurentnosti, postavljeni su sljedeći strateški ciljevi razvoja turizma u Republici Srpskoj:

  1. Unaprijeđen turistički proizvod,
  2. Unaprijeđen destinacijski marketing,
  3. Razvijeni kvalitetni ljudski resursi,
  4. Unaprijeđeno podsticajno okruženje za razvoj turizma.

Za realizaciju Strategije razvoja turizma Republike Srpske 2021-2027 inidkativnim finansijskim okvirom predviđeno je iz Budžeta Republike Srpske 8,1 milion konvertibilnih maraka, kao i učešće ostalih donatora u finansiranju mjera i aktivnosti predviđenih Strategijom.

Imajući u vidu mogućnosti i stepen povrata investicija u turizmu, organizatori kroz konferenciju žele da potaknu institucije, da pored unapređenja infrastrukture, povećaju nivo investicija vezanih za realizaciju strateških ciljeva.

Sa ciljem stvaranja šire koalicije posvećene provođenju Strategije, konferencija će okupiti predstavnike Vlade Republike Srpske, Ministarstva trgovine i turizma, turističkih organizacija, međunarodnih i domaćih institucija, akademske zajednice i poslodavaca koji posluju u sektoru turizma i ugostiteljstva.