Delegacija UUPRS je 16.4.-17.4.2019. učestvovala na sedmom forumu civilnog društva Zapadnog Balkanau Tirani. Organizator skupa je Evropski ekonomsko-socijalni komitet (EESC). Ove godine Forum je posvećen procjeni trenutnih odnosa između EU i regiona, perspektivama politike proširenja EU, te pitanjima uticaja trenutnog ekonomskog, društvenog i političkog razvoja u zemljama Zapadnog Balkana na politiku proširenja EU i načina kako civilno društvo ocjenjuje svoju budućnost, kako u smislu internih politika, tako i na temelju geopolitičkog konteksta Zapadnog Balkana. Forum civilnog društva Zapadnog Balkana upotpunjuje postojeći bilateralni rad EESC-a sa zemljama koje pregovaraju o pristupanju EU, kroz Zajedničke konsultativne komisije civilnog društva, uspostavljene u skladu sa pravnom osnovom predviđenom Sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju.

Organizuje se svake dvije godine od 2006. godine i pruža priliku za razmjenu mišljenja o trenutnom stanju civilnog društva u regionu, njegovim potrebama i budućem razvoju.

Forum je okupio organizacije civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana, članove EESC-a, predstavnike nacionalnih ekonomsko-socijalnih vijeća i sličnih institucija, predstavnike institucija EU i međunarodnih organizacija. Učesnici su usvojili zaključke upućene nacionalnim vlastima i evropskim institucijama.