U srijedu 29. jula 2020. godine, sa početkom u 12 časova u poslovnoj zgradi Integra, u Banjoj Luci, će se održati 54. sjednica Skupštine Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Predviđene tačke i teme koje će se obrađivati u sklopu Dnevnog reda sjednice su sledeće:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
  2. Razmatranje Informacije o preduzetim aktivnostima na zastupanju interesa poslodavaca u periodu 01.05.-01.07.2020. godine;
  3. Donošenje Odluke o formiranju Ekonomskog savjeta UUPRS;
  4. Razmatranje zahtjeva za pristupanje novih članova UUPRS i
  5. Ostalo.