Banja Luka – U petak, 26. marta 2021. godine stupaju na snagu odluke Agencije za bankarstvo Republike Srpske o produžetku rokova za moratorijume na kredite i grejs periode. Time će se se mjera moratorijuma moći odobriti sa trajanjem do 30.06.2021. godine, a mjera grejs perioda do 31.12.2021. godine.
Naime, Odluka o izmjenama odluke o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19”, i Odluka o izmjenama odluke o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” objavljene su u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 022/2021 od 18. marta 2021. godine.
Podsjećamo, Upravni odbor Agencije za bankarstvo RS usvojio je 12. marta tekuće godine predmetne izmjene odluka, o čemu više možete pročitati u našoj ranijoj vijesti ovdje.

Preuzmite Odluke ovdje.