BANJALUKA – Dualno obrazovanje u Republici Srpskoj, a koje bi moglo biti spas za privrednu zajednicu koja već duže vrijeme vapi za kvalitetnom radnom snagom, od naredne školske godine biće zastupljenije u obrazovnom sistemu, poručuju iz resornog ministarstva.

Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture u Vladi RS, najavljuje detaljnu analizu u kojoj će se sagledati potrebe tržišta rada, a na osnovu koje će biti izrađena upisna politika za narednu školsku godinu.

“Vidjećemo koja su zanimanja iščezla, a koja su to zanimanja budućnosti da bismo učenike po završetku školovanja uključili u privredu i gdje bi dobili posao. Kroz upisnu politiku ćemo definisati i učeničku praksu kod privrednih subjekata, gdje će sticati konkretna znanja i biti spremni za angažman nakon završene srednje škole”, kazala je Trivićeva nakon sastanka s predstavnicima privrede, sindikata i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Prema njenim riječima, u planu je i reforma osnovnog obrazovanja, kroz koju bi mogli biti uvedeni određeni preduzetnički predmeti još u osnovnim školama.

Poslodavci poručuju kako im je interes da učenici što ranije uđu u svijet rada. Prema podacima kojima raspolažu, prvi novac u RS u prosjeku se zarađuje tek od 27. godine, što je poprilično kasno.

“Mi ćemo podržati projekat dualnog obrazovanja na način da ćemo zajedno s Ministarstvom raditi na opremanju naših odjeljenja najmodernijom opremom. Sa druge strane očekujemo da naknade koje budemo uplaćivali učenicima budu što manje oporezovane kako bismo na svaki mogući način podstakli djecu da ulaze u svijet rada”, kazao je Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

On, takođe, smatra kako za promjenu svijesti u društvu treba krenuti od osnovne škole.

“Moramo početi reforme od osnovnog obrazovanja, a roditeljima i djeci slati jasne poruke u vrijeme opredjeljivanja za srednje obrazovanje. Najbitnije od svega je uvesti princip rane selekcije i insistirati na kriterijumima koje utvrdi Ministarstvo u saradnji s poslovnom zajednicom. Upisna politika se ne može koncipirati na osnovu raspoloživog kadra u školama, već na osnovu realnih potreba”, kazao je Aćić.

Dragica Ristić, direktor Privredne komore Republike Srpske, kaže kako je Zakonom o srednjem stručnom obrazovanju, koji je usvojen prošle godine, otvoren prostor za uvođenje elemenata dualnog obrazovanja.

“To je važno privredi kako bi dobila učenike koji su pripremljeni za proces rada nakon školovanja. Sa druge strane, učenici će dobiti kompetencije i vještine neophodne u smislu novih tehnologija, koje u privredi idu ispred obrazovnog sistema”, kazala je Ristićeva.

Prema njenim riječima, sistem ne poznaje pojedina zanimanja, poput alatničara, a koje je veoma važno za sve industrijske procese.

Gordana Latinović, zamjenik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, je rekla kako je najveća potreba poslodavaca za kadrom u oblasti informacionih tehnologija.