U organizaciji Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske u utorak 02. marta 2022. godine, održan je  okrugli sto sa predstavnicima trgovačkog sektora. Teme sastanka su se odnosile na problematiku koja se odnosi na propise koji regulišu online trgovinu koji su opterećujući i nepraktični, ozbiljan nedostatak radnika te problem sivog tržišta u oblasti trgovine koji je i dalje je prisutan te moguće probleme sa snabdijevanjem.

Diskusija koja se vodila tokom sastanka odnosila se na buduće aktivnosti koje će se odnositi na ukidanje ograničenja marži kao i ukidanje trgovačke knjige, zbog čega će se uskoro organizovati sastanak sa Ministarstvom za trgovinu i turizma Republike Srpske.

Projekat “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE” implementira Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i cilj mu je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva preduzetnika i poslodavaca, te doprinos socijalnom i ekonomskom razvoju u sektoru preduzetništva u BiH stvaranjem povoljnog okruženja kroz ekonomske i socijalne reforme. Ukupna vrijednost projekta je 556.000 evra, od čega je Evropska unija obezbijedila 500.000 evra bespovratnih sredstava, a implementacija će trajati od januara 2021. godine do decembra 2023. godine.