Banja Luka – U svijetu se 9. decembar obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Tim povodom, Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca RS i menadžer projekta “Smanjenje koruptivnih rizika u radu inspekcijskih službi u Republici Srpskoj” koji je Unija provela u prethodnom periodu, dao je sledeću izjavu:

“Korupcija u institucijama poput inspektorata stavlja u neravnopravan položaj poslodavce i kreira nelojalnu konkurenciju, jer posljedično nisu sva preduzeća ista pred zakonom. Ako neko može zloupotrijebiti položaj, ili ne raditi svoj posao – a za sve to nema nikakvih posljedica, koja je onda motivacija drugih da igraju po pravilima?

Ipak, najveći broj poslodavaca radi po zakonu i žele da se teren za poslovanje ujednači za sve aktere. Zato se mi kao Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske aktivno uključujemo u aktivnosti suzbijanja korupcije i time doprinosimo vladavini prava, rastu povjerenja u kontrolne organe i razvoju poslodavaca, privrede i cijelog društva.”