12.4.2019. godine u Banjaluci održana je panel diskusija o javnim nabavkama “Kako povećati učešće malih i srednjih preduzeća u postupcima javnih nabavki”.

Panel diskusiju organizovala je Unija udruženja poslodavaca RS u okviru projekta „Jačanje učešća MSP u sistemu javnih nabavki i kapaciteta lokalnih ugovornih organa u BiH“ kojeg finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji implementira konzorcijum firmi na čelu sa Price Waterhouse Coopres d.o.o. Sarajevo (PwC).

Svrha ovog događaja bila je jačanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća kroz razmjenu iskustava i dobrih praksi  u postupcima javnih nabavki. Posebna pažnja je posvećena i rezultatima obuka o javnim nabavkama koje su realizovane u okviru projekta „Jačanje učešća malih i srednjih preduzeća u sistemu javnih nabavki i kapaciteta lokalnih ugovornih organa u BiH“.

U okviru panel diskusije obrađene su dvije oblasti: Jačanje sistema javnih nabavki za mala i srednja preduzeća i perspektive e-nabavki.