JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje Program finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske, demobilisanih boraca VRS i ratnih vojnih invalida VRS u 2022. godini, „Zajedno do posla” čija je ukupna vrijednost 3.000.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Budžeta Republike Srpske.

Program sadrži tri komponente:

I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i demobilisanih boraca VRS za 200 lica u iznosu od 10.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 2.000.000,00 KM.

II Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i demobilisanih boraca VRS za 161 lice u iznosu od 4.500,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 724.500,00 KM.

III Komponenta: Finansiranje 100% iznosa bruto plate za 26 djece poginulih boraca VRS sa VSS u statusu pripravnika. Izdvajanje po jednom pripravniku sa VSS u ovoj komponenti iznosi 10.434.84 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 600,00 KM čiji je bruto iznos 869,57 KM. Ukupna izdvajanja po ovoj komponenti iznose 271.305,84 KM.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 7.3.2022. godine.

Dokumenti/obrasci:

Javni_poziv_Zajedno_do_posla_2022

Izjava_o_pokretanju_djelatnosti

Program_zaposljavanja_kod_poslodavca_ZDP_2022

Obrazac_refundacije_02-003_-_Pripravnici_DPB_2022

Obrazac_programa_za_poslodavce_Pripravnici_2022

Zahtjev_za_Samozaposljavanje_-ZDP2022

Zahtjev_poslodavci_ZDP_2022