Banja Luka – Dana 02. marta 2004. godine u Banjoj Luci, 13 granskih udruženja poslodavaca osnovalo je Uniju udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Unija je danas jedino reprezentativno udruženje poslodavaca na nivou Republike Srpske, čini je 15 granskih udruženja poslodavaca, sa preko 600 poslodavaca koji zapošljavaju više od 55.000 radnika.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je organizacija koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja poslodavce iz privatnog i javnog sektora sa ciljem zastupanja njihovih interesa, pružanja odgovarajućih usluga, te uspostavljanja i unapređenja poslovnih veza.

Želimo da budemo organizacija koja svojim radom, praktičnim iskustvom i ugledom članica doprinosi rastu zaposlenosti, održivom poslovanju, afirmaciji povoljne investicione klime i razvoju socijalnog dijaloga, a sve sa ciljem da, kroz partnerstvo sa institucijama, stvorimo društvo rada i prosperiteta.

Tokom dosadašnjih 17 godina rada Unije, sa socijalnim partnerima zaključena su dva Opšta kolektivna ugovora, usaglašeno je pet Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj, a granska udruženja zaključila su 11 granskih kolektivnih ugovora.