U skladu sa reaktivacijom određenih aktivnosti ove se preporuke odnose na provođenje mjera prilikom pružanja usluga u ugostiteljskim objektima.

1. Organizacija rada ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru i na otvorenom (bašte)

Poslodavci trebaju poštovati dobre higijenske prakse i već utvrđene standarde koji se primjenjuju na njihovo područje rada (higijena ruku i respiratorna higijena, dosljedno nošenje zaštitne maske i održavanje udaljenosti od najmanje 1,5 do 2,0 metra te izbjegavanje nepotrebnog bliskog kontakta s ljudima ). Neophodno je da vode evidenciju o poštovanju preporuka i o zdravstvenom stanju zaposlenih na licu mjesta za svaki radni dan.

1.1. Ulazni i radni prostor

Zahtjevi za reorganizaciju prostora
• Na ulazu u objekat neophodno je postaviti jasne i vidljive poruke u vezi sa ličnom zaštitnom opremom i načinom postupanja u objektu i poštovanju rastojanja fizičke distance.
• Za sve zaposlenike i posjetioce neophodno je postaviti informacije o načinu provođenja lične higijene i osigurati pristup toploj vodi, sapunu i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku, na više mjesta u prostoru.
• Na ulazu, na pultovima za plaćanje usluga, u radnom prostoru, u predulazu ili na izlazu iz toaleta nužno je na raspolaganje staviti dozatore sa dezinfekcionim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 %).
• Sjedeća mjesta u prostoru objekta rasporediti tako da je omogućena fizička udaljenost od 1,5 m do 2,0 m između osoba koje sjede za različitim stolovima.
• Za jednim stolom dozvoljeno je da sjede najviše tri osobe (razmak ne manji od 1m)
• Zabranjeno je da se gosti zadržavaju za šankom
• U objektu je poželjno izvršiti označavanje kretanja posjetioca objekta, tako da se izbjegne ukrštanje njihovog kretanja.
• Piće i hranu treba platiti na mjestu koje je odvojeno od mjesta za izdavanje/preuzimanja narudžbe: jedna osoba preuzima narudžbu i naplaćuje, a druga izdaje naručeno. Ukoliko to nije moguće organizovati, zaposleni moraju obavezno između naplate i izdavanja narudžbe dezinfikovati ruke i pult na kome se vrši istovremeno naplata i izdavanje narudžbe.

1.2. Ventilacija

• Za vrijeme prisustva ljudi u prostorijama, potrebna je stalna ventilacija dovodom vanjskog svježeg vazduha uz maksimalni mogući protok vazduha. Neophodno je obezbijediti adekvatnu prirodnu ventilaciju
• Ne koristiti klima uređaje

1.2.1. Prozračivanje toaleta:

• U toaletima sa mehaničkom ventilacijom, ventilacija mora raditi 24/7, pod vakumom, kako bi se spriječio prijenos fekalno-oralnim putem.
• Otvaranje prozora u toaletima sa mehaničkom ili pasivnom ventilacijom mora se izbjegavati, jer to može uzrokovati da vazduh iz toaleta prođe u druge prostorije.
• Korisnici WC-a trebaju biti upućeni da ispiraju WC-a školjke s poklopljenim poklopcem kako bi spriječili raspršivanje kapljica prilikom ispiranja WC-a školjke.

1.3. Čišćenje i dezinfekcija u objektu

• Čišćenje objekta treba da vrše higijeničari/spremačice. Higijeničar/spremačica u prvoj smjeni prvi/a ulazi u objekat i treba da provjeri da li je izvršena dezinfekcija. Posljednja osoba koja izlazi na kraju radnog dana je opet higijeničar/spremačica koji/a ima zadatak da izvrši dezinfekciju svih radnih i podnih površina, kvaka, slavina, rukohvata na stolicama, stolova i sjedišta stolica ukoliko omogućavaju vlažno čišćenje, pregrada, ukoliko postoje, te svih mokrih čvorova i površina sa kojima su klijenti i radno osoblje dolazili u kontakt.
• Posuđe, pribor za jelo, i ostali pribor koji koriste klijenti/posjetioci se trebaju prati mašinskim putem na temperaturi većoj od 80 o C. Ukoliko se peru ručno, neophodno ih je poslije pranja potopiti u rastvor dezinfekcionog sredstva u skladu sa uputstvom.
• Poželjno je korištenje jednokratnih čaša i drugog posuđa.
• Izbaciti iz upotrebe posluživanje gostiju iz posuda za zajedničku upotrebu (kečapa, senfa, soseva, ulja, slanika, šećera, čajeva i sl.), kao i samousluživanje priborom iz zajedničkih gondola.
• Koristiti papirne menije za jednokratnu upotrebu ili menije za višekratnu upotrebu, koji se moraju dezinfikovati posle svakog gosta.
• Redovna dezinfekcija stolica, stolova, poslije svakog klijenta, pregrada, ukoliko postoje, uređaja za unos PIN-a i ostalih površina i predmeta koji dolaze u kontakt sa klijentima prilikom pružanja usluga
• Svu radnu odjeću nakon završenog radnog dana je preporučeno odnijeti kući ili u ustanovu koja vrši pranje i izvršiti njeno pranje na temperaturi 60-90 o C.
• Za sanitarne čvorove potrebno je osigurati učestalije pravilno čišćenje i higijenu

Način čišćenja i dezinfekcije u radnom prosotoru možete detaljno pogledati u uputstvu na sajtu JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske:
Uputstvo za provođenje čišćenja i dezinfekcije površina i prostora u objektima

1.4. Upravljanje otpadom

• Nakon čišćenja i dezinfekcije radnog prostora uklonite ličnu zaštitnu opremu pravilno.
• Ličnu zaštitnu opremu i otpad od čišćenja prostora, kao i odložene maske korisnika usluga i zaposlenika i rukavice ukoliko ih nose moraju se staviti u plastičnukesu za otpad i, kada su pune, čvrsto ih zavezati. Sadržaj kesa se ne smije sabijati i iste se nakon vezivanja stavljaju u drugu plastičnu kesu za otpad koju čvrsto vežemo i više ne otvaramo.

1.5. Postupanje sa zaposlenicima u radnom prostoru

• Temperatura se mjeri prilikom dolaska na posao beskontaktnim toplomjerom, osobe koje imaju temperatura viša od 37,2 oC vraćaju se kući
• U slučaju povišene temperature ili drugih simptoma zarazne bolesti (kao kašalj, bol u grlu, otežano disanje, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje..), bilo s povišenom temperaturom bilo bez nje, savjetuje se da se telefonom kontaktira doktor porodične medicine i da se ne dolazi na posao
• Zaposlenicima obezbijediti adekvatnu količinu jednokratnih maski, najmanje 2 do 3 maske u toku radnog vremena, budući da je neophodno izvršiti zamjenu maske nakon 2-3 sata
• Rukavice nisu neophodne, ali je neophodno obezbijediti toplu vodu, sapun i alkohol sadržavajuće sredstvo za redovno pranje i dezinfekciju ruku poslije svakog klijenta i svake radnje pri kojoj zaposlenik dodiruje novac, radnu površinu, predmet, dio namještaja ili opreme koji je dolazio u kontakt i sa drugim licima
• U prostorijama za odmor zaposlenika treba osigurati dovoljno prostora, a stolove i stolice razmaknuti. Pri boravku u prostoriji za odmor potrebno je zadovoljiti kriterij fizičke udaljenosti od 1,5 do 2,0 metra te izbjegavati istovremeni odmor zaposlenika.
• Vrijeme odmora treba ograničiti na maksimalno 15 minuta ako dvije osobe istovremeno koriste vrijeme za odmor, međutim ako više zaposlenika borave u istom zatvorenom prostoru predviđenom za odmor preporučuje se da vrijeme za odmor ne koristi istovremeno.

2. Lična higijena

Neophodno je sprovoditi pravilnu higijenu ruku, pošto je ona najvažnija mjera kontrole infekcije.

Uz odgovarajuću higijenu ruku rukavice nisu potrebne radnicima kod kojih to proces rada ne zahtjeva.

Ruke treba prati sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi što češće. Sredstvo za pranje ruku na bazi alkohola koje sadrži 70% alkohola može se koristiti, ali ne kao zamjena za pranje ruku sapunom i vodom.
Ne koristiti sušače za ruke

Kada je neophodno oprati ruke:

• Prije, za vrijeme i nakon pripreme hrane
• Nakon korišćenja toaleta
• Nakon duvanja nosa, kašljanja ili kihanja
• Nakon stavljanja, dodirivanja ili uklanjanja maski za lice

Ruke treba obavezno prati i:

• Prije i poslije radne smjene i periodično tokom smjene
• Prije i nakon pauze za rad
• Nakon dodira s novcem ili predmetima koje su dodirivali kupci/klijenti, poput kesa za višekratnu upotrebu proizvoda, kvaka, ručki, naslona za stolice, stola….
• Prije stavljanja i skidanja rukavica za jednokratnu upotrebu prilikom pripreme hrane
• Izbegavajte kontakt sa tjelesnim tečnostima.
• Ne dirajte oči, nos ili usta.
• Koristite maramicu kad kašljete, kišete ili dodirujete lice. Nakon upotrebe maramicu bacite u kesu za smeće.

Bitne napomene za upotrebu dezinficijensa za ruke:

• Preporučeno je da se prije korištenja dezinficijensa, ruke operu sapunom i toplom vodom, naročito ako su vidljivo zaprljane (postupak pranja traje najmanje 20 sekundi).
• U slučaju da nema mogućnosti pranja ruku sapunom i vodom, potrebno ih je dezinfikovati dezinficijensom za ruke.
• Sredstvo za dezinfekciju potrebno je nanijeti na suhe i čiste dlanove u količini od 1 do 2 mL (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača).
• Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.
• Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti nadređenom radniku u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju, kako bi se osigurao novi.

Napomena: Preporuke su podložne izmjenama u zavisnosti od promjene epidemiološke situacije.

Izvor: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske