Banja Luka – Dugogodišnji negativni demografski trendovi ugrožavaju ekonomski rast i održivost sistema socijalne zaštite. Dijalog između institucija, akademske i poslovne zajednice o ključnim – strukturnim problemima zajednice predstavlja jedini i adekvatan način u prepoznavanju izazova, kreiranju društvenog dogovora i preduzimanju akcija za prevazilaženje problema sa ciljem stvaranja održive zajednice.

Njegujući kontinuitet vođenja dijaloga o ključnim socio-ekonomskim reformama, kao i sa željom da damo doprinos u kreiranju i uspostavljanju produktivne i socijalno pravedne zajednice, Unija poslodavaca Republike Srpske organizuje okrugli sto „Demografski trendovi i socio-ekonomski izazovi – šta i kako dalje?“ 10. jula 2023. godine u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci – Kristalna sala, sa početkom u 11.00 časova.

Imajući u vidu uticaj demografskih trendova na planiranje poslovanja, kao i obezbjeđivanje naučnog doprinosa prepoznavanju važnih socio-ekonomskih izazova u našoj zajednici, Unija poslodavaca Republike Srpske je u saradnji sa eminentnim autorima pripremila dokument ”Uticaj demografskih trendova na ekonomski rast i održivost sistema socijalne zaštite”, koji će biti predstavljen na okruglom stolu.

Događaj se organizuje u okviru projekta ”Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE” koji finansira Evropska unija, a provodi Unija poslodavaca Republike Srpske.