U svrhu kvalitetnog zastupanja interesa poslodavaca u dijalogu sa institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a sa ciljem ublažavanja negativnih efekata pojave infekcije COVID-19 po poslovanje, molimo da popunite upitnik u prilogu.Optimalno vrijeme za popunjavanje upitnika je između 5 i 7 minuta.Hvala na razumjevanju i podršci.

UPITNIK