Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini poziva sva zainteresovana lica da učestvuju u tročasovnom programu obuke za provođenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj.

Zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, odgovorno lice koje rukovodi sa 15 ili više radno angažovanih lica obavezno je donijeti Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju. Iz tog razloga Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini organizuje besplatne obuke koje imaju za cilj da pomognu odgovornim licima u poslovnim subjektima sa 15 i više radno angažovanih lica da stvore uslove za bezbjedno prijavljivanje korupcije, efikasno postupe po prijavi korupcije i obezbijede zaštitu lica koja prijavljuju korupciju.

Obuke će ce održat prema sljedećem rasporedu:

  • Banja Luka – 08.09.2021.
  • Prijedor – 09.09.2021.
  • Novi Grad – 10.09.2021.
  • Doboj – 13.09.2021.
  • Bijeljina – 14.09.2021.
  • Istočno Sarajevo – 15.09.2021.
  • Foča – 16.09.2021.
  • Trebinje – 17.09.2021.

Potvrdu učešće sa naznakom mjesta održavanja obuke putem e-pošte potrebno je poslati najkasnije do 31.08.2021. godine, na email: mmastalo@ti-bih.org