Dana 26.juna 2019. godine Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada-kancelarija u Budimpešti organizovala je panel diskusiju na temu „Tržište rada – stanje i izazovi“.

Cilj organizacije ovog događaja je informisanje poslodavaca o ključnim trendovima na tržištu rada, razmjena iskustava u poslovanju i prepoznavanje ključnih mjera i aktivnosti koje je potrebno preduzeti kao adekvatan odgovor zajednice na trendove na tržištu rada.

U svrhu obezbjeđivanja preduslova za uspostavljanje dijaloga i adekvatnog pristupa problematici tržišta rada u Republici Srpskoj, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je uz podršku Međunarodne organizacije rada pripremila dokument „Analiza i projekcije tržišta rada u Republici Srpskoj 2019-2022“ koji je predstavljen na panel diskusiji.

Galeriju slika možete pogledati na sljedećem linku: