Banja Luka – Srđan Kondić, predsjednik Uprave Addiko Bank a.d. Banja Luka jednoglasno je na sjednici Skupštine Udruženja održanoj krajem marta 2022. godine izabran za novog predsjednika Udruženja poslodavaca bankarsko-finansijskih i osiguravajućih organizacija Republike Srpske. Kondić je na čelo Udruženja došao u trenutku kada su pokrenute aktivnosti na jačanju uloge Udruženja, posebno kapaciteta za izradu nacrta javnih politika i strategija – u prvom redu Strategije zapošljavanja RS za period 2022-2025, ali i Akcionog plana zapošljavanja za 2022. godinu. Udruženje je aktuelna geopolitička dešavanja, te uticaj na uslove rada poslodavaca u bankarsko-finansijskom sektoru i sektoru osiguranja, prepoznalo kao priliku koja zahtijeva aktivnije djelovanje, u cilju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta za sve učesnike na tržištu rada.

„Zadatak Udruženja nije nimalo jednostavan, posebno u ovim turbulentim vremenima, kada svjedočimo izuzetno visokom rastu stope inflacije, koja utiče na sve segmente rada. Cilj Udruženja je da kroz dobru i izbalansiranu ekonomsku politiku obezbijedimo benefite kako za poslodavce (direktno), tako i za radnike (indirektno).

Pojedinačnim djelovanjem poslodavci ne mogu postići mnogo, no, daljim uvezivanjem, efikasnom razmjenom informacija, te definisanjem strateških prioriteta i snagom zajedničkog djelovanja, svaki cilj je ostvariv“ istakao je Kondić.

U tom smislu, fokus Udruženja u narednom periodu će biti da se čuje snažan, ujedinjen glas biznis zajednice, u cilju daljeg razvoja socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja, u pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava i sloboda, kroz strukturalno prilagođavanje privredi.

Mr Srđan Kondić je rođen 28.10.1982. godine u Banjoj Luci, gdje je nakon završetka srednje škole diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci 2005. godine, Srđan Kondić je 2012. godine stekao zvanje magistra ekonomskih nauka odbranivši tezu: „Uticaj svjetske finansijske krize na jačanje otpornosti bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini“.

Profesionalnu karijeru počeo je 2007. godine u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske kao supervizor banaka, a zatim kao rukovodilac Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju. U isto vrijeme radio je i kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Tokom rada u Agenciji za bankarstvo obavljao je i poslove predstavnika Agencije pri Evropskoj centralnoj banci, te predstavnika Agencije u radnoj grupi za izradu nove zakonske i podzakonske regulative u bankarskom sektoru BiH (Bazel I i Bazel II).

Od 2012. godine mr Srđan Kondić se pridružuje timu Nove banke na poziciji pomoćnika predsjednika Uprave banke, gdje je 2013. godine imenovan za direktora Sektora za upravljanje rizicima. Na poziciji direktora Sektora za upravljanje rizicima ostaje do 2016. godine, kada svoju karijeru (ponovo) nastavlja u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske i to na poziciji direktora Sektora za regulativu i međunarodnu saradnju.

Od 1.1.2019. godine mr Srđan Kondić obavlja dužnost predsjednika Uprave Nove banke, a od 01.10.2021. godine obavlja dužnost predsjednika Uprave Addiko Banka a.d. Banja Luka.

Pohađao je brojne seminari i edukucije iz oblasti bankarstva u organizaciji Joint Vienna Instituta, Evropske centralne banke, Bazelskog komiteta za superviziju banaka, Međunarodnog monetarnog fonda, centralnih banaka članica Eurozone, Saveza računovoda i revizora Republike Srpske i slično.

Položio je ispite za ovlaštenog procjenitelja finansijske struke i internog revizora. Na Ekonomskom fakultetu Banja Luka angažovan je kao viši asistent na predmetima Bankarstvo i Međunarodno bankarstvo.

Jedan je od osnivača Udruženja profesionalnih risk menadžera Bosne i Hercegovine, gdje danas obavlja funkciju člana Upravnog odbora. Izabran je za predsjednika Udruženja poslodavaca bankarsko-finansijskih i osiguravajućih organizacija RS.

Aktivno se služi engleskim jezikom.