Na inicijativu Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Ministarstvo finansija je pojasnilo da se Uredba o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARSCoV-2 odnosi na sve poslodavce bez obzira na nivo poslovne aktivnosti (za sve radnike koji nisu radili), kao i na poslodavce kojima nije zabranjen rad u pretežnoj djelatnosti, ali im je bio zabranjen rad u sporednim djelatnostima ili pojedinim poslovnim jedinicama. 

Navedena formulacija u članu 13. Uredbe na bazi pojašnjenja Ministarstva finansija u Vladi Republike Srpske podrazumijeva da zahtjev za upis na spisak nadležnih ministarstava za ostvarivanje podrške Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske mogu podnijeti poslodavci koji su:

  • potpuno prestali sa radom;
  • prestali sa radom u periodu koji je kraći od 01.04-30.04.(navesti period prestanka);
  • djelimično prestali sa radom (različite poslovne jedinice u okviru jednog privrednog društva, navesti da li je prestalo u cijelosti ili djelimično/navesti koja poslovna jedinica i slično ili navesti djelatnost koja se ne obavlja);
  • smanjen obim poslovanja (sa procentom smanjenja u odnosu na isti period u 2019. godini);
  • za sve poslodavce navesti podatak o broju zaposlenih u aprilu u odnosu na period prije 15. marta 2020. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva nadležnim ministarstvima za ostvarivanje podrške za mjesec april je 10. juni 2020. godine, dok je rok za podnošenje zahtjeva za mjesec mart 11. maj 2020. godine. Molimo sve poslodavce da u navedenim rokovima upute zahtjeve sa potrebnom dokumentacijom prema nadležnim ministarstvima.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske