U svrhu kreiranja povoljnijeg poslovnog okruženja u Republici Srpskoj smanjenjem i ukidanjem neporeskih davanja, Unija poslodavaca Republike Srpske organizuje konferenciju „Smanjenje parafiskalnih opterećenja – bolje za građane i ekonomiju“, 23. novembra 2022. godine u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci – Kristalna sala, sa početkom u 11.30 časova.

Cilj konferencije je da se pomoću dijaloga relevantnih predstavnika Vlade, naučne i poslovne zajednice dâ podsticaj nastavku reformi u oblasti smanjenja neporeskih davanja i administrativnih procedura, kao i unapređenju kvaliteta usluga koje se isporučuju građanima i poslodavcima.

Događaj organizujemo u okviru projekta ”Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE” koji finansira Evropska unija, a koji provodi Unija poslodavaca Republike Srpske.

Agenda događaja dostpna je na linku.