Banja Luka – Unija poslodavaca Republike Srpske je danas, 14. juna 2022. godine, održala inicijalni sastanak sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na temu uspostavljanja saradnje na zajedničkoj implementaciji projekta „Smanjenje korupcije u radu inspektora UIO BiH“.

Cilj projekta je doprinijeti smanjenju korupcije tokom inspekcijskog nadzora UIO u preduzećima u Republici Srpskoj kao i transparentnosti/jačanju sistema žalbi i unutrašnje kontrole u UIO, što će, između ostalog, doprinijeti i jačanju integriteta institucija.

Tokom projekta će se vršiti analiza pravnog osnova donesenih i izdatih Rješenja od strane inspektora UIO, analiza žalbenih procesa unutar UIO, te će se kreirati Brošura o pravima i obavezama preduzeća i inspektora UIO tokom inspekcijskog nadzora.

Takođe, navedeni projekat je dio petogodišnjeg projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, kojeg provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA), kao partneri na projektu, a koji je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).