Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici donijela odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu u iznosu od 700 KM neto.

Unija poslodavaca Republike Srpske još jednom ukazuje na neprimjerenost pristupa utvrđivanju visine najniže plate u našoj zajednici i naglašava potrebu donošenja Pravilnika o načinu utvrđivanja visine najniže plate u Republici Srpskoj koja će uvažiti adekvatne makroekonomske pokazatelje.

Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu objavljena je u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 8/2023 od 26. januara 2023. godine, a primjenjuje se na obračun plata od 1. januara 2023. godine.

Preuzmite Odluku na linku.