Vlada Republike Srpske je prihvatila inicijative poslovne zajednice i donijela Odluku o izmirenju poreza na dohodak i doprinosa za mjesec mart. Iz Fonda solidarnosti će biti izmirene obaveze poreza i doprinosa za poslodavce (pravna lica i preduzetnike) za mart mjesec koji su zbog pojave korona virusa prestali sa poslovanjem usljed proglašenja mjera na sprečavanju širenja korona virusa, a koji su isplatili platu nakon oporezivanja za mart 2020. godine i obaveze po osnovu doprinosa za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti koji su usljed proglašenja mjera na sprečavanju širenja korona virusa prestali sa poslovanjem, odnosno kojima je zabranjen rad.

Vlada je uvažila i prijedloge poslovne zajednice i  preuzela obavezu isplate najniže plate u iznosu od 520 KM sa pripadajućim porezima i doprinosima za sve radnike u privredi za april 2020. koji ne budu radili zbog pojave korona virusa. U toku su aktivnosti na pripremanju pravnog osnova za donošenje odluka koji trebaju da prate najavljenu podršku Vlade RS najugroženijim privrednim sektorima.

Odluka će stupiti na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Odluka – Fond solidarnosti preuzima placanje poreza i doprinosa za mart