Na inicijativu Unije poslodavaca Republike Srpske usvojene su izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju na posljednjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u  2022. godini (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 123/22).

Izmjene predviđaju da poslodavci imaju pravo da do 31. marta 2023. godine podnesu zahtjev za povrat naknade plate isplaćene radniku koji je bio privremeno spriječen za rad duže od 30 dana u periodu do 28. septembra 2022. godine, u skladu sa ranije važećim Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Ovo je moguće pod uslovom da od dana isplate naknade neto plate radniku nije prošlo tri godine. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 123/22 od 30.12.2022. godine, a stupio je na snagu 1. januara 2023. godine.