Banja Luka – Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 38/22) namjera je da se unaprijede usluge platnog prometa, pogotovo u oblasti naknada vezanih za platni račun, s ciljem povećanja zaštite korisnika platnih usluga, prvenstveno fizičkih lica.

Ovlašćenim organizacijama uvodi se dodatna obaveza informisanja fizičkih lica o naplaćenim naknadama putem izvještaja o naknadama koje je ovlašćena organizacija dužna da fizičkom licu, najmanje jednom godišnje, bez naknade, dostavi ili učini dostupnim.

Propisano je da naknada za usluge osnovnog platnog računa za fizička lica koja su socijalno osjetljive kategorije korisnika finansijskih usluga ne može biti veća od 0,15% prosječne mjesečne neto plate isplaćene u Republici Srpskoj, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, za prethodnu kalendarsku godinu.

Izmjene i dopune imaju za svrhu otklanjanje nedostataka važećih normi zakona, uočenih njegovom primjenom u pogledu efikasne prinudne naplate dospjelih potraživanja od dužnika fizičkih lica, te da se Zakon o unutrašnjem platnom prometu osnaži u segmentu dopune podataka koje treba da sadrži Registar računa fizičkih lica.

Preuzmite Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu OVDJE.