Želite li da iznesete svoj proizvod na novo tržište? Da li želite da pilotirate inovativnu tehnologiju ili demonstracijsku jedinicu? Da li želite da obučite ljude ili dobavljače da poboljšaju vaš kvalitet proizvoda i usluge? Želite li da podignete standarde u svom lancu snabdevanja i da li tražite sertifikat?

develoPPP.de je uspostavljen da podstakne uključivanje privatnog sektora u područja u kojima poslovne mogućnosti i inicijative razvojne politike se preklapaju. GIZ nudi finansijsku i tehničku podršku kompanijama koje žele da posluju ili su već počele da djeluju u zemljama u razvoju i na tržištima u razvoju.

Kompanija je odgovorna za pokrivanje najmanje polovine ukupnih troškova i treba ispuniti minimalne kriterijume:

  1. minimalni godišnji promet od 800.000 EUR;
  2. najmanje dve godine na tržištu; i
  3. najmanje 8 zaposlenih.

Na GIZ-ovoj web stranici (www.giz.de) naći ćete detaljnije informacije i primere projekata.

Da biste se Vi i druge zainteresovane kompanije upoznali sa programom i informisali o mogućim konstelacijama partnera, pozivamo Vas da učestvujete u GIZ-ovom webinaru sa njihovim menadžerima projekata.

Sesije će se održati na engleskom jeziku:

  1. januara, 16:00 – 17:30 ČET.
  2. februara, 9:30 – 11:00 ČET.

Ako želite da učestvujete, popunite obrazac koji se nalazi na linku u produžetku teksta, i pošaljite ga gospođi Veri Woerner (vera.woerner@giz.de), zatim ćemo vam poslati link za MS Team.

develoPPP.de Webinar Invitation 2021_Final