Banja Luka – U “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 87/2022 od 8. septembra 2022. godine objavljena je Uredba o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja od posebnog značaja. Pravo na podsticaj ostvaruje se po osnovu projekta koji za predmet ima ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva ili zapošljavanje, a čijom se realizacijom postižu efekti:

  1. investicionog ulaganja – investicije od najmanje 10.000.000 KM u razvijenoj i srednje razvijenoj jedinici lokalne samouprave, ili najmanje 5.000.000 KM u nerazvijenoj ili izrazito nerazvijenoj jedinici lokalne samouprave, ili
  2. zapošljavanja – zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme sa najmanje 100 radnika u razvijenoj i srednje razvijenoj jedinici lokalne samouprave, ili sa najmanje 50 radnika u nerazvijenoj ili izrazito nerazvijenoj jedinici lokalne samouprave (puno radno vrijeme).

Preuzmite tekst Uredbe na LINKU.