Tema druge digitalne konferencije D DAYS biće digitalizacija i inovacije u svim sferama poslovanja javnog i privatnog sektora, povećanje produktivnosti kompanija uvođenjem inovacija, finansijski i tehnički oblici podrške procesima digitalizacije, fin tech-unapređenje platformi za bezgotovinsko plaćanje, sigurnost i edukacija potrošača u sferi on line plaćanja, digitalizacija javne uprave, preduzetnička infrastruktura za inovacione kompanije, block chain, syber security, i dr.

Konferencija će se održati 16. i 17. juna 2022. godine u hotelu “Mediteran” Bečići u Crnoj Gori, a namijenjena je top i srednjem nivou menadžmenta javnih i privatnih preduzeća, javne uprave, opština i gradova, međunarodnih i nevladinih organizacija, finansijskih institucija, obrazovnih institucija, IT kompanija, inovativnih kompanija, medija i dr. Na konferenciju će biti pozvani učesnici iz BiH i cijelog regiona Jugoistočne Evrope.

Više informacija o konferenciji kao i prijava na sledećem linku: Poziv uz kotizaciju D DAYS II.