Uredba o prestanku važenja o propisivanju neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske stupila je na snagu u petak 12. juna kojom prestaje primjena Uredbe o propisivanju neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske.

U prilogu Uredba o prestanku vazenja o propisivanju neposredne kontrole cijena na podrucju Republike Srpske.