Na inicijativu predsjednika Vlade Republike Srpske preduzeće „Elektroprivreda Republike Srpske“ a.d. Trebinje je pristupilo korekcijama ugovora o cijeni električne energije na jedinstveni iznos od 53 eura po megavatu za sve poslovne subjekte u Republici Srpskoj. Revidirani ugovori će biti ponuđeni umjesto ugovora koji su dostavljeni poslodavcima u prethodnom periodu, a koje do dobijanja revidiranih ugovora ne trebaju biti potpisivani. Ugovori koji će biti dostavljeni od strane preduzeća „Elektroprivreda Republike Srpske“ a.d. Trebinje će biti datirani na 01.12.2021. godine i biće revidirani i u djelu obračuna cijene električne energije.

Poslodavci koji posluju u  djelatnostima trgovina, uslužne djelatnosti, rudarstvo, kamenolomi i srodne djelatnosti, poljoprivreda i saobraćaj kojima su ponuđeni ugovori sa cijenama – viša tarifa 0,1205 KM i niža tarifa 0,0804 i vodovodi  – viša tarifa 0,1137 KM i niža tarifa 0,0758, mogu potpisati ugovore, dok oni koji imaju druge ponuđene cijene trebaju sačekati nove ugovore koje će dobiti u mjesecu januaru.

Poslodavci koji imaju potpisane dvogodišnje cijene u visini od 40 eura, ugovori ostaju na snazi i u narednoj kalendarskoj godini do perioda isteka važenja ugovora.

Za podršku poslodavcima oko zaključivanja ugovora sa Elektroprivredom Republike Srpske a.d., Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske stoji na raspolaganju.