U “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 18/22 od 3.3.2022. godine objavljeni su Pravilnik o sadržaju pismenog obračuna plate i Pravilnik o izmjeni pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice.

U Pravilniku o sadržaju pismenog obračuna plate nalazi se i Obrazac pismenog obračuna plate, dok se u Pravilniku o izmjeni pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice nalaze Obrazac 1001 – Zahtjev za izdavanje poreske kartice, Obrazac 1000 – Zahtjev za umanjenje poreske kartice i Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku.

Preuzmite pomenute pravilnike na linkovima:

  1. Pismeni obračun plate
  2. Poreske prijave i kartice

Obrazac pismenog obračuna plate u Word formatu preuzmite OVDJE.