Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je u srijedu, 15. decembra 2021. godine, sa početkom u 12:00 časova, u konferencijskoj sali Poslovnog centra „Integra“, na 12. spratu u Banjoj Luci, upriličila svečano potpisivanje ugovora o realizaciji projekta „Uspostava Trening centra UUPRS i obuke deficitarne radne snage prema potrebama preduzeća metalskog i drvoprerađivačkog sektora u Republici Srpskoj“, podržanog od USAID WHAM projekta.

Navedeni projekat je nastavak realizovanog projekta „UUPRS – Obuke deficitarne radne snage prema potrebama preduzeća metalskog i drvoprerađivačkog sektora u Republici Srpskoj“, u okviru kojeg je, uz podršku Unije kao facilitatora, obučeno ukupno 120 zaposlenih, od kojih je dodatno doobučeno 80 već zaposlenih radnika, te obučeno i zaposleno novih 40 radnika.

Danas su dodijeljeni sertifikati predstavnicima kompanija, u kojima su i održane obuke za polaznike koji su uspješno završili obuku za: MIG-MAG zavarivače; 3D programiranje i izvođenje mjerenja na mjernim mašinama; iz tehnologija obrade rezanjem; za TIG zavarivače; iz SolidWorks-a; iz tehničkog crtanja; za bravare; iz primjene mašinskih materijala i iz hidraulike i pneumatike.

Cilj projekta je osnivanje Trening centra UUPRS, koji će objediniti materijalne i ljudske resurse kompanija potrebnih za provođenje kvalitetnih specijalističkih, stručnih obuka za različite profile radne snage, potrebne matičnom i ostalim preduzećima iz sektora.

Ovim projektom se uspostavlja sistem transfera znanja između kompanija, pri čemu će kompanije koje imaju neophodne resurse i veliko iskustvo u primjeni specifičnih tehnologija pružati podršku i, pomoću obuka radnika kompanija korisnika usluga, prenositi znanje na njih, po usaglašenim programima i utvrđenoj ekonomskoj cijeni obuka.

Kompanije, učesnice u projektu su „PMP Jelšingrad – FGM“ a.d. Gradiška, „Elas Metalekspert“ d.o.o. Banja Luka, „Milinković“ d.o.o. Banja Luka, „MANDEKS MOLDING“ d.o.o. Laktaši i „Sim Technik“ d.o.o. Kotor Varoš.