Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizuje trening ”Primjena novih poreskih propisa”, koji će biti održan u utorak, 18. januara 2022. godine, u velikoj sali Inspektorata RS -Veljka Mlađenovića bb (u krugu Incela), u Banjoj Luci sa početkom u 11 časova.

U 2021. godini Unija poslodavaca je kroz realizaciju zagovaračkih politika definisanih Memorandumom o zajedničkim politikama Vlade RS i UUPRS, inicirala izmjene fiskalnog i parafiskalnog okvira sa ciljem smanjenja poreskih opterećenja na rad i smanjenja parafiskalnih opterećenja na poslovanje. Kroz izmjene propisa ustanovljava se obračun plata po bruto principu i mijenjaju stope doprinosa i poreza na dohodak.

Cilj ovog događaja je da se kroz edukaciju članstva obezbijedi adekvatna primjena novih propisa u oblasti fiskalne politike i da se podigne kapacitet Unije poslodavaca i njenih članica za učešće u procedurama javnih konsultacija.

Tokom treninga biće predstavljene regulatorne izmjene u oblasti poreskih propisa, predstavljeni primjeri obračuna plata, naknada i drugih primanja, kao i načini prijave i poreski obrasci.

Učešće na treningu je besplatno i biće moguće samo za registrovane učesnike. Link za registraciju je: https://forms.gle/RSvWnLURwQqimcfLA.

Učešće na treningu će biti omogućeno i putem on-line platforme. Link za učešće putem on-line platforme će biti dostavljen registrovanim učesnicima dan prije održavanja edukacije.

S obzirom na epidemiološke preporuke, registracija za učešće u sali će biti moguća do popunjavanja kapaciteta sale nakon čega će zainteresovani biti preusmjereni na učešće putem on-line platforme.

U slučaju većeg interesa članica i stručne javnosti za edukaciju, Unija poslodavaca će organizovati i dodatnu edukaciju o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

Događaj organizujemo u okviru realizacije projekta ”Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BIH – EISE” koji finansira Evropska unija, a koji provodi Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i u skladu sa preporukama epidemioloških institucija Republike Srpske.