U svrhu pripreme dokumenta “Program ekonomskih reformi Republike Srpske 2022-2024” i poslovne konferencije “Izazovi i budućnost poslovanja” održan je sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem i saradnicima.

Vlada će uvažiti prijedloge Unije poslodavaca za smanjenje poreskih opterećenja na rad i smanjiti zbirnu stopu doprinosa sa 32,8 odsto na 31 odsto. Neoporezivi dio plate će ostati 700 KM, s tim da će biti promijenjen obračun plate i od naredne godine bi trebao biti po bruto principu.

Najavljen je i niz mjera koji će smanjiti parafiskalna opterećenja na poslovanje kroz smanjenje i ukidanje komunalnih taksi i drugih neporeskih davanja, kao i formiranje centra za podršku stranim investitorima.

Razmotrene su i mogućnosti podrške modernizaciji i opremanja kabineta u srednjim školama i najavljeno je povećanje nivoa podsticaja za tehnološki razvoj kompanija.

O ovim i mnogim drugim temama poslodavci, Vlada Republike Srpske, akademska zajednica i predstavnici velikog broja institucija i organizacija razgovaraće na poslovnoj konferenciji “Izazovi i budućnost poslovanja” u srijedu, u Banskom dvoru, 17. novembra 2021. godine.

Unija će na konferenciji predstaviti dokument “Prijedlozi i preporuke UUPRS za Program ekonomskih reformi RS 2022-2024”. Navedene aktivnosti realizujemo u okviru projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat“ koji finansira Evropska unija.