Na osnovu Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/19), Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 86/19), a u vezi sa Odlukom o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava broj 04/1-012-2-2715/19 od 17.10.2019. godine („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 90/19), ministar privrede i preduzetništva raspisuje Javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja za male investicione projekte u 2019. godini.

Tekst javnog poziva kao i svu prateću dokumentaciju možete pronaći na linkovima ispod:

Javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja_363451060

Uredba о postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja_365326151

Prilog 3 – Prijava na javni poziv_360013611

Prilog 4 – Specifikacija izvoza_361732493

Prilog 5 – Specifikacija uz izvještaj o namjenskom utrošku podsticaja_363607537

Prilog 1 – Okvirna metodologija izrade projekta_365638640

Prilog 2 – Specifikacija dokaza o realizaciji projekta i izvršenom ulaganju_368138799

Izvor: Ministarstvo privrede i preduzetništva RS