Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske sačinilo je spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID 19) u Republici Srpskoj i naredbama jedinica lokalne samouprave, zabranjeno obavljanje djelatnosti u martu 2020. godine.

Spisak je sačinjen u saradnji sa resorno nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave i dostupan na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva.

Ministarstvo privrede i preduzetništva ujedno poziva pravna lica i preduzetnike, kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti pomenutim zaključkom ili naredbama da provjere da li se nalaze na navedenom spisku, te da se ukoliko nisu evidentirani prijave na mejl mpp@mpp.vladars.net kako bi bili uvršteni na spisak.

U prijavi je potrebno navesti naziv pravnog lica ili preduzetnika, JIB, šifru djelatnosti, uz obavezno navođenje odluke štaba za vanredne situacije po osnovu koje je zabranjeno obavljanje djelatnosti.

Podsjećamo, uvrštavanje na spisak za dodjelu sredstava za mjesec mart 2020. godine iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske predstavlja prvi korak za ostvarivanje prava na podršku shodno Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Neophodno je da sva pravna lica i preduzetnici kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti u martu 2020. godine, po osnovu pomenutog zaključka ili naredbe, najkasnije do 11. maja 2020. godine podnesu Poreskoj Upravi Republike Srpske pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu poreza na dohodak i doprinosa na platu za mjesec mart 2020. godine.

PREUZMITE SPISAK U PDF FORMATU