U sklopu projekta EISE, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske provodi tender za nabavku CRM IT alata za dvosmjernu komunikaciju sa članstvom.

OPIS NABAVKE

Nabavka uključuje razvoj IT CRM alata za personalizaciju dvosmjerne komunikacije sa članstvom i potencijalnim članstvom Unije udruženja poslodavaca RS i Udruženja poslodavaca FBiH. Kako bi se ostvarivala komunikacija sa članstvom, razviće se softverski alat sa sljedećim funkcijama: direktna komunikacija sa članstvom, održavanje online konsultacija sa članstvom, mogućnost organizovanja online treninga, promotivnih akcija prema članstvu i drugih usluga za kojima se ukaže potreba.

VRIJEDNOST NABAVKE

  • 30.000,00 BAM

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

  • 05/05/2021.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU: EISE/TEN/01

Projekat EISE finansira Evropska unija.