Zbog nedostatka radne snage i potrebe za zapošljavanjem stranaca Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je pokrenula inicijativu kod Vlade Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje za izmjenu Zakona, posebno člana 6. stav (1) tačke d) kako bi se obezbijedilo lakše pribavljanje ljekarskog uvjerenja stranaca koje se prilaže Zavodu uz zahtjev poslodavca za izdavanje radne dozvole strancu koja je osnov za dobijanje boravišne dozvole u Bosni i Hercegovini. Unija je zatražila i kraće rokove za odlučivanje po zahtjevu.

Zahtjevi Unije poslodavaca ukazuju na probleme koji su trenutno prisutni u postupku izdavanja radnih dozvola strancima i zapošljavanju stranaca uopšte, zbog čega je potrebno pristupiti izmjenama u čl. 5. i 6. ovog zakona.

U skladu sa predviđenim dnevnim redom Narodna skupština Republike Srpske će na 22. redovnoj sjednici, čije održavanje je planirano za 31. maj 2022. godine, razmatrati Prijedlog zakona o dopunama zakona o zapošljavanju stranih državljana ili lica bez državljanstva po hitnom postupku.