​Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske poziva sve privredne subjekte koji su povećali plate radnicima u periodu januar-jun 2021. godine, da od danas, 01. jula 2021. godine, podnesu Zahtjev za dodjelu podsticaja za povećanje plate radnika za četvrti obračunski period.

Zahtjev se podnosi putem aplikacija „e podsticaj” koja se nalazi na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, a koja će biti aktivna do 30. avgusta kada ističe rok od 60 dana za podnošenje zahtjeva.

Nakon što aplikacija automatski potvrdi da je zahtjev ispravno popunjen i uspješno elektronski dostavljen, privredni subjekt štampa, potpisuje i ovjerava dio zahtjeva koji se odnosi na opšte podatke, te vrši njegovu dostavu Ministarstvu privrede i preduzetništva u pisanoj formi. Zahtjev u pisanoj formi sadrži bar-kod koji se dodjeljuje nakon uspješne elektronske dostave, a smatra se podnesenim kada se Ministarstvu dostavi odštampani dio zahtjeva sa bar-kodom.

Važno je napomenuti da privredni subjekti mogu ostvariti pravo na podsticaj već po osnovu jednog povećanja plate koje su izvršili u nekom od prethodnih obračunskih perioda.

Podsjetimo, u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske, privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda, od kojih jedan traje od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini.

Po ovom osnovu privrednim subjektima je do sada isplaćeno oko 13 miliona KM.

 

Izvor: www.vladars.net